Planirani pomembnejši nastopi v letu 2018
       
 

Datum

 

Nastop - kraj

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Navedeni so plani za nekatere pomembnejše nastope v letu 2017.